Internetová a reklamná agentúra Bratislava

Domov Inxternet PMX Inxternet ARCH Inxternet Shop Kontakt & impresum

     
Inxternet PMX - Profesionálna internetová databáza
pre firmy, organizácie, reklamné a marketingové agentúry

Čo je Inxternet PMX? Inxternet PMX je osvedčený profesionálny internetový systém na spravovanie, výmenu a archiváciu dokumentov a projektov pre architektov, dizajnérov, reklamné a marketingové agentúry, firmy a vývojové pracoviská.
Inxternet PMX umožňuje ukladanie a výmenu dokumentov a spravovanie projektov vo vnútri firmy, ako aj medzi vzdialenými pracoviskami, alebo jednotlivými pracovníkmi. Umožňuje neobmedzený počet uživateľov, projektov a dokumentov a nastavenie prístupových práv k jednotlivým projektom alebo dokumentom. Každý uživateľ vidí len povolené obsahy.
Inxternet PMX pracuje pre Vás 24 hodín denne, nevyžaduje žiaden špeciálny softvér. Podporuje všetky bežné internetové prehliadače a platformy: Internet Explorer Win, Safari Win/Mac, Firefox Win/Mac a iné. Uživateľské jazyky sú slovenčina, čestina, maďarčina, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a taliančina.
Podporuje všetky bežné formáty dokumentov, ako napr. Word, Excel a iné Office-dokumenty, PDF, Quark, InDesign, Photoshop, AutoCad- formáty, dwf, dwg, audio a videoformáty, zip, internetové linky a iné. Zabudovaný je album na prehliadanie a prezentáciu obrázkov a prehrávač pre videá a tóny. Systém je konfigurovateľný, môžete teda využívať len tie funkcie ktoré potrebujete.
Príklady použitia
1. Dizajnová agentúra má sídlo v Európe, pobočku v USA a kratívnych pracovníkov v rôznych častiach sveta. Inxternet PMS je bázou ukladania a archivovania dizajnových projektov. Jednotlivé projekty môžu byť prezentované zákazníkom prostredníctvom internetu.
2. Architektonická kancelária spravuje pomocou Inxternet PMX svoje projekty. K projektom pripína jednotlivé architektonické a stavebné výkresy a dokumentáciu. Externé pracoviská vytvárajú na ich báze špecializované projekty a ukladajú ich späť na server. V systéme sú stále aktuálne dokumenty až po ukončenie projektu.
3. Výrobca spotrebného tovaru má sídlo v Európe a pobočky v 28 krajinách sveta. Inxternet PMS je bázou výmeny a koordinácie marketingových a predajných informácií.
4. Marketingové oddelenie firmy: textári, prekladatelia, grafici a pracovníci marketingu ukladajú texty, výtvarné návrhy, osvitové dáta a iné dokumenty na server systému Inxternet PMX. Oprávnený dodavateľ si povolené dokumenty zo systému stiahne a spracuje ich. Marketingoví pracovníci posielajú inzeráty prostredníctvom systému do vydavatelstiev. Systém môže pritom evidovať finančné alebo časové náklady na produkciu, archivovať dáta a dokumenty, alebo viesť evidenciu o zverejňovaní inzerátov.
5. Firma využíva Inxternet PMX ako dizjnový manuál. Jednotlivé časti manuálu, dokumenty, vzory alebo predpripravené dáta sú kategorizované a oprávnení uživatelia si môžu stiahnuť potrebné materály. Internetový manuál s možnosťou rýchlej a lacnej centálnej aktualizácie má neporovnateľné výhody oproti tlačenej verzii.
6. Reklamná agentúra alebo tlačiaren viaže svojich zákazníkov možnosťou archivácie ich dokumentov. Zákazníci majú moznost uchovávat na serveri aj vlastné projekty.
  Inxternet PMX-Demo

Screenshoty

Tu sa používa Inxternet


Dátový list Inxternet PMX
ako PDF (162 KB)


Inxternet v Page
článok o projektovom manažmente (677 KB, v nemeckom jazyku)

Možnosti použitia Projektový alebo dátový manažment
Koordinácia, riadenie a kontrola interných a externých spolupracovníkov alebo dodavateľov.
Práca na diaľku (Teleworking, Homeoffice)
Firemné dokumenty v internete
Platforma výmenu dát a archivovavanie dát pre firmy, organizácie, školy, školiace strediská, zväzy, kluby a pod.
Prezentácia na diaľku
Vyhodnocovanie pracovných úkonov a času
  Integrácia zákazníkov a dodavateľov do pracovných projektov
  Komunikácia o jednotlivých projektoch
  Spravovanie dát a archivovanie dát
  Obrázková databáza
  Spravovanie filmov, videa alebo zvukových záznamov
  Corporate Design Manuál
  Spravovanie inzerátov pre marketingové pracoviská
  Spravovanie webových kamier
     
Čo Vám to prinesie? Profesionálne riesenie, ktoré pre Vás pracuje bez ohľadu na čas a miesto.
Pracovná platforma pre Vás, Vašich pracovníkov, zákazníkov a dodavateľov.
Integrovaný redakčný systém pre Vaše aktuality
Komunikácia o projekte
Neustály dosah na Vaše dáta, dokumenty, obrázky, webkamery alebo internetové adresy
Prehľadné a jednoducho ovládateľné prostredie
Systém je integrovateľný a prístupný aj z Vašich internetových stránok
Profesionálne riešenie na báze mesačného prenájmu
V prípade záujmu aj so serverovým priestorom pre Vašu internetovú prezentáciu
   
  Funkčné moduly
   
Uživatelia Kazdému uživateľovi sa v systéme pridelí rola s oprávneniami a funkciami. Povrch systému sa môže zobrazit v požadovanom jazyku pre každého uživateľa zvlášť.
   
Redakčný systém
(voliteľná funkcia)
Informujte zákazníkov, spolupracovníkov alebo dodavatelov o novinkách. K dispozícii Vám k tomu stojí redakčný systém.
   
Projektový manažment Prezentujte, kategorizujte a archivujte svoje projekty.
   
Workflowmanagement
(voliteľná funkcia)
Zvoľte si svoj pracovný tím rozdelte úlohy a kontrolujte čas a náklady.
   
Spravovanie dokumentov Ku každému projektu sa môžu priradiť dáta, dokumenty, internetové odkazy, fotoalbumy alebo videá. Každý dokument može dostať individuálne oprávnenie zverejňovania.
   
Spravovanie inzerátov
(voliteľná funkcia)
Inzeráty sa dajú objednávať, spravovať alebo archivovať. Osvitové dáta sa dajú vydavateľstvu aktívne posielať mailom alebo dať k dispozícii na stiahnutie. Evidencia inzerátov vám sprehľadní Vaše marketingové aktivity.
   
Komunikácia
(voliteľná funkcia)
Využite možnosť projektovej a lebo mailovej komunikácie s projektovým protokolom.
   
Spravovanie obrázkov
(voliteľná funkcia)
Spravujte fotoalbum globálne alebo vo vzťahu k projektu. Určujte prístupové práva k jednotlivým fotografiám. Systém podporuje všetky bežné grafické formáty.
   
Spravovanie webových kamier
(voliteľná funkcia)
Spravujte vlastné alebo verejné webové kamery.
   
Vyhodnotenie a štatistika
(voliteľná funkcia)
Systém môže vyhodnocovať Vaše projekty a výkony pracovníkov. Výsledky sa dajú graficky zobraziť.
   
Kontrola systému Všetky dôležité aktivity systému sú protokolované.
   
Bezpečnosť Bezpečnostné opatrenia sú integrované vo viacerých úrovniach, jednak softérom ako aj hardvérom: IDPW-Prístup, istenie dát backupom, firewally, kontrola servera 24 hodín, Level Raid 1 (zrkadlenie dát), zdvojený sieťový napájač, záložný sieťový agregát
   
   
  Kontakt
  eMail: info@inxter.net
Skype: inxternet
   
 Internetová a reklamná agentúra Bratislava