Home InxterBook Inxternet PMX Kontakt & Impressum

     
Co je to Inxternet PMX?
Co je to Inxternet PMX? Inxternet PMX je internetový systém pro projektmanagement, zpracovávání a prezentaci projektů a platforma s integrovanou databází na výměnu dokumentů nejrůznějších typů. Je nezávislý na operačním systému, dosažitelný z každého internetového připojení a tím vhodný pro práci jak ve vnitropodnikovém prostředí tak i jako efektivní nástroj kontaktu s externími spolupracovníky, pobočkami nebo zákazníky. Systém byl vyvinut speciálně pro firmy a agentury zabývající se   marketingem, reklamou a designem a to bez ohledu na jejich velikost. Pronajímá se kompletně včetně potřebného serverového  prostoru a servisu. K jeho používání není nutná žádná instalace nebo  dodatečný software, stačí běžné internetové připojení a prohlížeč. Systém je koncipovaný s důrazem na vysokou kvalitu jeho funkcí, jednoduchou, intuitivní obsluhu a kultivované uživatelské prostředí. Jednoduchá a graficky neutrální integrace vstupní části do stávající internetové prezentace uživatele je z pohledu návštěvníka její součástí. Všechny obsahy, projekty, data a dokumenty jsou nepřetržitě a celosvětově k dispozici všem interním i externím spolupracovníkům, dodavatelům a zákazníkům. Důmyslná hierarchie přístupových práv k projektům, dokumentům a dalším obsahům slouží k přesnému a bezpečnému řízení a zajišťuje, že oprávnění uživatelé vidí a spravují jen ty obsahy, které jsou pro ně určené či povolené. Jednotlivé funkční moduly jsou vypínatelné a vzájemně kombinovatelné. Tím je umožněna optimální uživatelská konfigurace celého systému. Rychlý rozvoj internetových technologií a propojení systému Inxternet PMX s aktuálními providerskými službami dal přednost metodě měsíčního pronájmu systému. Tím se uživatelům zpřístupňuje profesionální, technologicky vždy aktuální systém bez vysokých vstupních investicí. Různé licenční modely pak umožňují používat systém samostatně, nebo systémy dále pronajímat.
  Inxternet PMX-Demo

Náhledy

Tady se používá Inxternet


Datový list Inxternet PMX
jako PDF (195 KB)


Inxternet v magazinu Page
Článek o projektmanagementu
ve vydání 07-2002
(677 KB v originálním znění)


Příklady možného použití Platforma výměny dat a dokumentů
Archiv projektů a dokumentů
Projektový management
Know-how-management
Koordinace, řízení a kontrola vlastních a externích spolupracovníků
Teleworking - práce na dálku
Firemní systém v internetu
  Platforma pro marketing a reklamu
  Prezentace projektů
  Zaznamenávání výkonů a času
  Získávání a motivování zákazníků
  Komunikace o projektu
  Databáze obrázků
  Správa filmů, videí a zvukových filmů
  Corporate design manual
  Správa inzerce a baneru
  Správa inzerce a baneru
     
  Funkční moduly
   
Uživatelé Uživatelům je v systému přidělená role s příslušnými přístupovými právy a volitelnými přídavnými funkcemi. Komunikační jazyk se dá pro každého uživatele individuálně nastavit. V současnosti to je angličtina, čeština, němčina a slovenština, další jazyky na požádání.
   
Redakční systém pro aktuality Vaše zákazníky, spolupracovníky a dodavatele můžete informovat pomocí aktualit. K tomu Vám slouží plnohodnotný redakční systém.
   
Projektový management Prezentujte, kategorizujte a archivujte Vaše projekty. K dispozici máte vícero projektových seznamů, každý s neomezeným počtem kategorií a podkategorií. K projektům můžete přidávat libovolné dokumenty, stejně jako obrázky a filmy.
   
Management průběhu práce (workflow) Zvolte do vašeho pracovního týmu spolupracovníky, zadejte jim úkoly a vyhodnocujte jejich práci, čas a výdaje. Správa dokumentů K projektům můžete přiřazovat libovolné dokumenty, odkazy, foto- albumy, nebo videa. Ke každému dokumentu je možné nastavit individuální přístupová práva.
   
Správa inzerce a banerů Můžete objednávat, spravovat nebo archivovat inzeráty nebo banery. Podklady nebo dokumenty k nim můžete posílat médiím aktivně přímo ze systému pomocí eMailu, nebo je médiím uvolnit ke stažení ze systému. Také můžete jednoduše zaznamenávat jejich zveřejnění, abyste neztratili přehled. K internetovým médiím můžete definovat trackingové seznamy.
   
Komunikace Využívejte možnosti komunikace ve vztahu k projektu. Důležité momenty zaznamenejte v protokole.
   
Album Nezávisle od projektů spravujte Váš obrazový archiv a přidělujte přístupová práva k jejich originálům. Podporované jsou všechny běžné obrazové formáty, včetně CMYK a vícestránkových PDF.
   
Správa filmů Filmy se dají zveřejnit podle potřeby také s automaticky generovaným odkazem. Přístup je buď volný, nebo po zadání hesla. Vyhodnocování a statistika Systém vyhodnocuje Vaše projekty a práci Vašich spolupracovníků. Výsledky se graficky znázorňují.
   
Pomoc Nejdůležitější otázky ohledně systému a odpovědi na ně naleznete v modulu FAQ. Mimo to jsou všechny ovládací prvky označené inter- aktivními vysvětlivkami. K dispozici je také servisní eMail nebo Chat.
   
Kontrola systému Nejdůležitějí systémové aktivity uživatelů se zaznamenávají v protokolu.
   
Bezpečnost Přísná bezpečnostní opatření na úrovni software a techniky: Přístup IDPW, backupy, firewally, 24-hodinový dozor, level raid 1 (zrcadlení dat), zdvojený zdroj napětí, nouzový zdroj napětí.